Blog

Sok olyan helyzettel találkozom a munkám során, amikor nincs valódi problématudatosság az emberekben. Ez nem feltétlenül azért van, mert valaki felelőtlen, hanem sokkal gyakoribb, hogy egy negatív romboló korlátozó működési minta alapvetően számára teljesen normális.

Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan bevett sémái, mintái, visszatérő problémái, automatikus reakciója amelyek problémát okoznak még a saját magunk számára is.

Gondolkodtál már azon, hogy vajon miért vannak problémáid, elakadásaid a
kommunikáció területén? Nos, nem biztos, hogy azért, mert nem bánsz jól a szavakkal, mert a
kommunikáció valójában sokkal több, mint a mondatok érthető, és választékos megformálása.

Az önbizalomnak számos értelmezése és definíciója létezik. Mindenkinek
mást jelent. Legegyszerűbben fogalmazva: saját képességeinkbe, tehetségünkbe vetett
bizalom. Arról szól, hogy mennyire vagyunk biztosak saját ítéletünkben, döntéseinkben. Kapcsolatban van az önszeretettel, önértékeléssel, önbecsüléssel, önhatékonysággal. Megléte és mértéke szoros...

A kapcsolatot érthetitek egy párkapcsolatra, barátságra, családra, barátokra, munkahelyre, vagy éppen a klientúrádra is. Valójában nincs sok különbség a működésmódunkban ezekkel, mert mindegyiket jellemzően azokból az alapvető nézőpontokból működtetjük, amelyeket tudattalanul tárolunk önmagunkról és másokról.