Adatvédelmi Szabályzat


A webáruház https://www.access-es-coaching-studio.hu/a weboldalon Bakó Marianna egyéni vállalkozó cégazonosító Nysz:27714884, adószám: 6062277-1-35  székhely 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43. feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet)Bakó Marianna egyéni vállalkozó cégazonosító Nysz:27714884, adószám: 6062277-1-35 székhely 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43. (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: [chironaccessstudio@gmail.com  tel.: 30-624-4149

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül, vagy a https://www.access-es-coaching-studio.hu ( az ügyfél által kezdeményezett )kezelésekre, tanfolyamokra történő jelentkezés, érdeklődés révén gyűjti össze (.www.access-es-coaching-studio.hu)

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz,  számviteli követelmények teljesítéséhez és az ügyfél informálásához szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra, időpont egyeztetésre, tájékoztatási célokra  a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [www.access-es-coaching-studio.hu/.] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

5.  Az ügyfél által kezdeményezett időpont kérésre, tanfolyami és kezelési jelentkezésre, vagy további indormáció kérésre vonatkozó kapcsolattartás céljából.

6. Az ügyfél kifejezett beleegyezésével hírlevél küldés céljából, marketing célokra.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

3. Marketing célokra : az ügyfél engedélyének visszavonásáig, az ügyfél leiratkozásáig.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);   (www.webnode.com)  Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Svájc                 kezelt adatok (az érdeklődésekkel, jelentkezésekkel öszefúggő adatok : név, cím, email cím, telefonszám) Az általa gyűjtött és kezelt adatok, valamint Adatkezelelési Szabályzatának elérhetősége: ITT
  • Google Analytics (weboldal statisztika);
  • SalesAutopilot  (www.SalesAutopilot.hu),  Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1.
    Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
    Tel: (+36) 1 490 0172. kezelt adatok: (az érdeklődésekkel, jelentkezésekkel öszefúggő adatok : név, cím, email cím, telefonszám) az általa kezelt és gyűjtött adatok, valamint az Adatkezelési szabályzat elérhetőségei ITT
  • Stripe, Inc  https://stripe.com/ Fizetések feldolgozása. Az általa gyűjtött és kezelt adatok, valamint Adatkezelelési Szabályzatának elérhetősége: ITT

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [www.access-es-coaching-studio.hu ] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon, vagy a jelentkezési érdeklődési úrlapokon

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek: 2022.10.05.